بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۱ آبان، سه شهروند اهل سنندج به نام‌های فواد نجفیان، بهرام نجفیان و گشتیار نجفیان پس از حدود دو هفته بازداشت با قرار وثیقه از زندان این شهر به صورت موقت آزاد شدند.

این افراد حدود دو هفته پیش در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در میدان اقبال سنندج توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه شهرام‌فر سپاه پاسداران انتقال و در دوران بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند.

گفته می‌شود این سه شهروند هفته گذشته به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل و آثار شکنجه بر بدن آنها مشهود بوده است.

از آغاز اعتراضات مردمی به قتل حکومتی ژینا مهسا امینی و به دنبال آن بازداشت گسترده شهروندان، خانواده تعدادی از بازداشت شدگان در سنندج از شکنجه آنها در بازداشتگاه شهرام‌فر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده‌اند. به گفته این خانواده‌ها، ماموران این نهاد نظامی-امنیتی با برهنه کردن شهروندان بازداشت شده و خیس کردن آنها، با باتوم و شوکر برقی آنها را شکنجه کرده‌اند.