بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شامگاه چهارشنبه ۱۴ دی، پرهام پروری، ورزشکار بازداشت شده در جریان اعترضات مردمی با پایان دوران بازجویی از بند ۲۰۹ زندان اوین تهران به زندان تهران بزرگ انتقال یافت.

این جوان ۲۵ ساله اهل سقز و ساکن تهران در تاریخ ۱۱ مهر در تهران بازداشت و به بازداشتگاه بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

او در زمان بازداشت توسط ماموران امنیتی به شدت مورد شکنجه جسمی قرار گرفت به طوری که تاکنون آثار آن بر بدن وی مشهود است. همچنین در مدت بازجویی در بند ۲۰۹ برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار و تهدید قرار گرفت. دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین پرهام پروری را به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی به «محاربه» متهم کرده است.