بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز سه‌شنبه ۴ بهمن، شیلان رشیدزاده، فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه پیام نور سقز با قرار وثیقه به صورت موقت از کانون اطلاع و تربیت سنندج آزاد شد.

وی در تاریخ ۱۳ دی توسط نیروهای امنیتی در کتابخانه «ژیلا حسینی» سقز بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در سنندج منتقل شد. این فعال مدنی در مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

از اتهامات مطرح شده علیه این فعال مدنی اطلاعی به دست نیامده نیست.