بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۷ بهمن قرار بازداشت موقت امجد ساعدی، فعال مدنی بازداشت شده اهل مریوان به مدت ۱۵ روز دیگر تمدید شد.

وی از بیماری گوارشی رنج می‌برد و از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان از حق دسترسی به خدمات درمانی، وکیل تعیینی و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

این کارمند اداره تامین اجتماعی مریوان از زمان آغاز اعتراضات مردمی به قتل حکومتی ژینا مهسا امینی دو بار بازداشت شده است. اولین بار در تاریخ ۲۸ شهریور بازداشت و پس از چند روز با قرار کفالت آزاد شد و در تاریخ ۲۸ دی بار دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات مریوان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.