روز دوشنبه ۱ اسفند، یک زندانی ۳۵ ساله به نام سعید سلیمی‌فر در اعتراض به فشارهای مداوم رئیس بازرسی زندان مرکزی ارومیه به خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز یکشنبه ۳۰ بهمن، حاجبی، رئیس بازرسی زندان مرکزی ارومیه به همراه گارد زندان به خوابگاه ۵ یورش برده و وسایل زندانیان این بند را به بهانه بازرسی تخریب کردند که با اعتراض وی مواجه شده بود.

این زندانی در اعتراض به تهدیدهای رئیس بازرسی برای انتقال به انفرادی اعلام کرده بود اقدام به خودکشی خواهد کرد و بامداد دوشنبه ۱ اسفند پس از خوردن قرص، جسد بی جان وی در تختش در خوابگاه ۵ زندان توسط همبندی‌هایش پیدا شد.

این زندانی ۳۵ ساله اهل ارومیه از حدود ۱۱ سال پیش به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان بود.

اگر به خودکشی فکر می‌‌کنید؛

در ایران با اورژانس اجتماعی: ۱۲۳، اورژانس شهری: ۱۱۵، صدای مشاور: ۱۴۸۰، اورژانس روانپزشکی تهران: ۴۴۵۰۸۲۰۰