شیرکو روشنی، شهروند اهل مریوان که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در یکی از خیابان‌های این شهر بازداشت شد از اواخر فروردین ماه برای دومین بار از زندان مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است. این شهروند از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شیرکو روشنی، شهروند اهل مریوان در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. وی در این مدت در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مریوان و سنندج برای انجام اعترافات اجباری تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است.

این شهروند بازداشت شده در اواسط فروردین ماه پس از پایان دوران بازجویی وی به زندان مریوان منتقل شد و در حالی که خانواده وی در حال پیگیری وضعیت آزادی وی با قرار وثیقه بودند بار دیگر وی در تاریخ ۳۰ فروردین از زندان مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است.

انتقال مجدد این شهروند به بازداشتگاه اداره اطلاعات و فشار بازجویان امنیتی علیه وی برای انجام اعترافات اجباری، افزایش نگرانی در خصوص سرنوشت او را به همراه داشته است.