شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز دوشنبه ۹ مرداد، ۲ فعال کارگری بازداشت شده کُرد به نام‌های صدیق ریحانی و ریبوار عبداللهی به ترتیب با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون وثیقه به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.

این دو فعال کارگری شب گذشته پس از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.

صدیق ریحانی و ریبوار عبداللهی به تریتب در تاریخ ۱۳ و ۲۱ تیر بدون ارائه حکم قضایی از سوی ماموران امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند.