شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز پنج‌شنبه ۶ مهر افخم مرادیان، شهروند اهل سقز پس از بیش از ۳ ماه بازداشت با قرار وثیقه سنگین به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شد.

این شهروند در تاریخ ۱ تیر در یکی از خیابان‌های شهر سقز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاع سنندج منتقل شد. وی در تاریخ ۲۸ شهریور به همراه سامان پاشایی و خالد عبدالله‌زاده پس از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان سقز منتقل شده بودند.

از اتهامات مطرح شده علیه این شهروند اطلاعی به دست نیامده است.