هشت شهروند و فعال بازداشت شده کُرد به نام‌های هیرو قدیمی، سمیرا احمدی، صفا عائلی، آزاد امینی، امید مقدس، هیوا تاتایی، هیوا جهانی، پوریا احمدی با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان‌های کانون اصلاح و تربیت سنندج، زندان سقز و زندان اوین تهران آزاد شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۲۵ مهر، ۶ شهروند کُرد به نام‌های سمیرا احمدی، صفا عائلی، آزاد امینی، امید مقدس، هیوا تاتایی و هیوا جهانی با قرار وثیقه سنگین به صورت موقت از زندان کانون اصلاح و تربیت سنندج و زندان سقز آزاد شدند.

همزمان پوریا احمدی، زندانی سیاسی سابق اهل سنندج با قرار وثیقه به صورت موقت از بند ۲۰۹ زندان اوین تهران آزاد شد.

امروز چهارشنبه ۲۶ مهر، هیرو قدیمی، فعال مدنی اهل سقز نیز پس از ۳۵ روز بازداشت با قرار وثیقه به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

پوریا احمدی، زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۱۱ مرداد در ورودی شهر سنندج به همراه همسرش سحر احمدی و فرزند خردسالش برزین احمدی توسط نیروهای بازداشت شدند. برزین احمدی روز بعد و سحر احمدی نیز پس از چند روز آزاد شدند اما پوریا احمدی برای بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد.

در آستانه سالگرد خیزش ژن ژیان ئازادی⁩ (⁧ زن زندگی آزادی⁩)، صفا عائلی، دایی ژینا مهسا امینی، هیوا تاتایی، امید مقدسی، هیوا جهانی، سمیرا احمدی، آزاد امینی و هیرو قدیمی به ترتیب در تاریخ ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۴ شهریور توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بودند.