وریشه مرادی با کد سازمانی «جوانا سنه»، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) که از ۶ ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، با اتهام «بغی» از سوی بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. اتهامی که نگرانی‌ها از احتمال صدور حکم سنگین برای او را افزایش داده است.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، طی هفته‌های اخیر این زندانی سیاسی دو بار در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاضر و به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. پرونده وی پس از صدور کیفرخواست توسط دادستانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است.

این زندانی سیاسی که ۵ ماه نخست بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات سنندج و ۲۰۹ اوین در تهران تحت فشار برای انجام اعترافات اجباری گذرانده است، از زمان بازداشت تا پایان مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده و تنها پس از صدور کیفرخواست موفق به تماس با وکیل شده است.

وریشه مرادی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ پس از انجام فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی در شهر کرمانشاه، زمانی که قصد بازگشت به سنندج را داشت، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در ورودی این شهر بازداشت شد. او بیست روز اول بازداشت را در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهر سنندج گذراند و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد. وی در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲ پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.

وبسایت «بی‌تاوان» متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ خبر از بازداشت ۳ نفر از جمله وریشه مرادی داد. این وبسایت امنیتی بدون اشاره به تاریخ بازداشت این افراد، آنها را «عضو پژاک» معرفی کرده بود.

کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت این عضو خود در زمان انجام فعالیت «سیاسی و سازماندهی زنان» در کردستان خبر داد و از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خواست تا در خصوص «ناپدیدسازی قهری» و «سناریو سازی نهادهای امنیتی» سکوت نکنند.