یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت « امروز یک شنبه ۲۰ دیماه زندانی سیاسی کُرد بهمن دالایی میلان بعد از ۱۰ روز اعتصاب غذا و نگهداری در سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی منتقل شد و او نیز به اعتصاب غذای خویش پایان داد. »

این منبع در ادامه افزود « بهمن دالایی میلان ۲۰ مهرماه از زندان خوی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و به دستور رئیس زندان به بند ۵ مشهور به ” بند روان درمانی ” منتقل شده و در آنجا در میان زندانیان متادونی نگهداری میشد. روز ۱۰ دیماه این زندانی سیاسی به همراه رئوف محمد علی با نوشتن نامه اعلام اعتصاب غذا نسبت به نگهداری خویش در این بند اعتراض کرده و خواستار اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقال به بند زندانیان سیاسی می‌شوند اما مسولین زندان اقدام به انتقال این دو زندانی به سلولهای قرنطینه‌ی زندان کردند. رئوف محمد علی بعد از ۲۴ ساعت نگهداری در سلول با قول مساعدت مسولین زندان به اعتصاب خویش پایان داده و به بند ۵ بازگرداننده شده ولی بهمن دالایی‌میلان به اعتصاب خویش ادامه داده تا اینکه بعد از ده روز اعتصاب غذا موفق به انتقال به بند زندانیان سیاسی شده و به اعتصاب غذای خویش پایان داد. »

منبع مذکور در خصوص سابقه‌ی این زندانیان به شبکه‌ گفت «  رئوف محمد علی شهروند کُرد ساکن ارومیه ( اصالا اهل شهر سلیمانیه ) اردیبشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده است. وی پیشتر در ۲۹ مهرماه نیز در بند ۱۰ جهت انتقال به بند ۱۲ اقدام به اعتصاب غذای نموده بود و بعدا به مدت یک هفته به سلولهای انفرادی منتقل شده و بعدا اینبار به بند ۵ منتقل شده است.

بهمن دالایی‌میلان، اهل ماکو در اردیبهشت ماه سال ۸۵ در شهر مریوان بازداشت شده و به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او بعد از ۵ سال حبس در زندان مریوان با درخواست انتقالی‌اش موافقت شده و به زندان خوی منتقل شده و بعد از ۴ سال و ۵ ماه حبس روز ۲۰ مهرماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. »