روز گذشته چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه محمد رضا آهنگر، فعال کارگری بازداشتی کُرد از سوی دادگاه انقلاب سنندج از اتهامات مطرح شده تبرئه و آزاد شد. همچنین برای دو فعال کارگری بازداشتی دیگر به نامهای صالح امانی و سعید یوزی قرار وثیقه صد میلیون تومانی صادر شده است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، روز ۲۳ اسفندماه سال گذشته محمد رضا آهنگر، از فعالین کارگری شهر کامیاران در یکی از خیابانهای این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی شهر سنندج منتقل شد. این فعال کارگری بعد از ۱۲ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. روز ۵ فرودین ماه این فعال کارگری بازداشتی به دادگاه سنندج منتقل شده ولی به دلیل عدم حضور قاضی مجددا به زندان سنندج منتقل شده بود.

در طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه سال گذشته نیز سعید یوزی، فعال کارگری در یکی از خیابانهای شهر کامیاران و صالح امانی، فعال کارگری اهل کامیاران ساکن حاجی‌آباد سنندج در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این دو فعال کارگری بعد از دو هفته نگهداری در بازداشتگاه امنیتی شهر سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

در طی روزهای گذشته بعد از انتقال این دو زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب شهر سنندج، قاضی حکم بازداشت موقت آنان را به قرار وثیقه صد میلیون تومانی تبدیل کرده است. سعید یوزی فعال کارگری، در جلسه دادگاه ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی از تاسیس سندیکای کارگران مهاجر در کُردستان عراق دفاع کرده است.