بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان،  شعبه ۵ دادیاری عمومی و انقلاب سقز برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس کُرد قرار منع تعقیب صادر کرده است.

بر اساس دادنامه صادر شده، شکایت علیه این دو فعال کارگری از سوی اطلاعات نیروی انتظامی و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صورت گرفته بود که مصداق آن انتشار آرم حزب کومله در فضای مجازی بوده است.

جلسه دادگاه آقای صالحی و اسماعیلی در تاریخ ۱ تیر برگزار شد. پیشتر در ۱۰ اردیبهشت‌ ماه در آستانه روز جهانی کارگر اداره اماکن شهر سقز به صورت تلفنی اقدام به احضار این دو فعال کارگری کرده بود. ولی هر دوی این افراد به دلیل عدم دریافت احضاریه به صورت کتبی و رسمی از مراجعه به این نهاد خودداری کرده بودند.