شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که با گذشت سه روز از بازداشت خبات شکیبا، فعال کارگری اهل سنندج، کماکان از سرنوشت وی اطلاعی به دست نیامده است.

این فعال کارگری روز شنبه ۷ بهمن در حالی که برای خاکسپاری یکی از بستگان خود به بهشت محمدی سنندج مراجعه کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

وی پیشتر در آبان ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری سنندج به اتهام “تجمع غیرقانونی و شرکت در مراسم نوروز” به ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده بود.