بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز شنبه ۲۹ مرداد، شعبان محمدی و مسعود نیک‌خواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین تهران آزاد شدند.

پیشتر در تاریخ ۲۶ مرداد، اسکندر (سوران) لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان با قرار وثیقه سنگین ۲ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین تهران آزاد شده بود.

شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شدند. شعبان محمدی پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد اما اسکندر لطفی و مسعود نیک‌خواه برای بازجویی به یک بازداشتگاه امنیتی در سنندج انتقال یافتند.

مسعود نیکخواه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت با قرار کفالت از زندان مریوان آزاد شد اما روز بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. شعبان محمدی نیز در تاریخ ۲۱ اردیبهشت بار دیگر از سوی نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شد.

این ۳ فعال صنفی معلمان پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین تهران منتقل شدند. شعبان محمدی در اواخر تیر در یک تماس کوتاه تلفنی از انتقال خود از بند ۲۰۹ زندان اوین تهران به بند عمومی خبر داده بود.