بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شب چهارشنبه ۵ بهمن، نیروهای امنیتی به اتاق کارگران شهرداری منطقه ۱ تهران در خیابان آجودانیه یورش برده و یک کارگر اهل سنندج به نام داوود حبیبی را بازداشت کرده‌اند.

از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این کارگر اطلاعی در دست نیست.