صبح امروز، دوشنبه ۸ آبان تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان این شرکت در شهر کرمانشاه دست به تجمع زدند و ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود، خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شدند. این تجمع همزمان با تجمعات بازنشستگان مخابرات در شهرهای دیگر کشور برگزار شد.

اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۱۳۸۹، رفع مشکلات بیمه درمانی، رسیدگی به وضعیت معیشتی و مطالبات صنفی، از جمله خواسته‌های بازنشستگان معترض است.

همزمان، صبح امروز گروهی از افراد دارای معلولیت نیز در مقابل ساختمان بهزیستی شهر کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش کمپین معلولان، «تعدادی از معلولان در هفتمین تجمع سراسری و در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان صبح امروز مقابل بهزیستی کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.»

ماده ۲۷ این قانون دولت را موظف می‌کند تا «کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند» اما این قانون تاکنون اجرا نشده است.