صبح امروز، چهارشنبه ۱۸ خرداد هشت زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ که پیشتر به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند جهت انتقال به یک زندان دیگر برای اجرای حکم به دفتر زندان فراخوانده شدند. اما به دلیل نامعلوم انتقال این زندانیان به زمانی دیگر موکول شده است و با توجه به قطعی بودن حکم این ۸ زندانی هر لحظه خطر اجرای حکم آنها وجود دارد.

شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر از انتقال سه زندانی محکوم به قطع عضو به نام‌های هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان از زندان مرکزی ارومیه به زندان تهران بزرگ خبر داده بود. از ۵ زندانی دیگر که با حکم قطع عضو در تهران بزرگ به‌سر می‌برند تا کنون تنها هویت یک نفر به نام یعقوب فاضلی اهل کوهدشت مشخص شده است.

در چند روز گذشته خبری در خصوص انتقال یک زندانی محکوم به قطع انگشت از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به زندان اوین تهران و اجرای حکم وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گفته می‌شود به دستور مسئولین دستگاه قضایی یک دستگاه گیوتن برای اجرای حکم قطع انگشت دست به زندان اوین منتقل شده است و احتمال اجرای حکم دست‌کم ۸ زندانی وجود دارد.

خانواده تعدادی از این زندانیان در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان خواهان دخالت فوری نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای توقف فوری اجرای این احکام شدند.