رستم ارکیا

شهروند کُرد اهل ماکو

اتهام: محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)

حکم: ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان یزد

وضعیت: محبوس در زندان مرکزی یزد

رستم ارکیا، شهروند کُرد اهل ماکو، متاهل و پدر یک فرزند در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۵ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در شهر ارومیه منتقل ‌شد. وی به مدت نزدیک به ۳ ماه تحت فشار مداوم و شکنجه شدید جهت انجام اعترافات اجباری قرار گرفت.

این زندانی سیاسی پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ماکو منتقل شد. وی در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۸۶ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب خوی به ریاست «قاضی نوروزی» به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم ‌شد.

پرونده این زندانی سیاسی پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع و حکم صادره نقض شد. این بار پرونده به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع و در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ در در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شد.

نماینده دادستان ارومیه، پس از صدور حکم ۱۰ سال حبس به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم ‌شد، در پی آن در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۸، شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم این زندانی را  از ۱۰ سال به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان یزد افزایش داد.

رستم ارکیا، در خردادماه سال ۱۳۸۹ به زندان یزد تبعید شد. وی در ۱ آذرماه ۱۳۹۰ به علت عدم رعایت اصل «تفکیک جرایم» به همراه تعدادی از زندانیان سیاسی زندان یزد دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب پس از شش روز با موافقت مقامات برای تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی پایان یافت.

این زندانی سیاسی  پس از ۱۲ حبس برای اولین بار به مرخصی اعزام شد و هم‌اکنون در زندان مرکزی یزد به‌صورت رای‌باز تحمل حبس می‌کند.