سحر کاظمی

فعال محیط زیست اهل سنندج

بازداشت: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی

حکم: ۲۰ ماه حبس تعزیری

وضعیت: محبوس در کانون اصلاح و تربیت سنندج (زندان زنان)

تکمیلی؛ روز ۲۲ اسفندماه «سحر کاظمی»، فعال محیط زیست کُرد با پایان دوره محکومیت خود از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.


 سحر کاظمی، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. در تاریخ ۲۴ آبان ماه، مهوش امیری، مادر و مادیح فتحی، همسر وی نیز در پی احضار تلفنی به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت شدند.

این فعال محیط زیست در طول ۷۲ روز نخست بازداشتش به صورت روزانه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

سحر کاظمی و مهوش امیری در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۷ پس از فوت پدر خانواده جهت شرکت در مراسم ختم آزاد شدند. وی بعد از یک هفته آزادی موقت مجدداً بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شد. مادیح فتحی نیز اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

گفتنی‌ست بازداشت مادر و همسر این فعال محیط زیست به منظور فشار بر وی جهت انجام اعتراقات تلویزیونی صورت گرفته بود، درخواستی که از سوی وی رد شده بود.

سحر کاظمی در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم پس از اعتراض در تاریخ ۲۴ اسفندماه از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به ۲۰ ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

وی هم‌اکنون در حالی که بیش از ۱۵ ماه از بازداشتش می‌گذرد، در کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود.