امروز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد، فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست برای اجرای یک سال حبس روانه کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد این فعال مدنی پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت و برای تحمل یک سال حبس روانه کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

فرانک جمشیدی، عضو جمعیت کردستان سبز در تاریخ ۸ تیر سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در شهر سنندج بازداشت شد. وی پس از ۴ ماه و نیم ماه بازداشت در تاریخ ۲۰ آبان با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

این فعال محیط زیست در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج یه ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تبدیل شد.

 فرانک جمشیدی پیشتر در پاییز ۱۳۹۷ در جریان بازداشت گسترده و جمعی فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار و در مورد فعالیت‌های خود و همسرش آرمین اسپرلوس که آن زمان در بازداشت بود، مورد بازجویی قرار گرفت.