بامداد امروز، دوشنبه ۱۰ اردیبهشت، نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی خالد احمدی، معلم بازنشسته و از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کردند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بازداشت این عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در حالی صورت می‌گیرد که وی قرار بود امروز مدیریت جلسه آنلاین انتخابات هئیت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان را بر عهده داشته باشد.

تا این لحظه از اتهام‌های مطرح شده و مکان نگهداری او اطلاعی در دست نیست.