طی سه روز گذشته دو شهروند کامیارانی به دلیل فقر و بیکاری با اقدام به خودکشی به زندگی خویش پایان داده‌اند.

شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است: روز جمعه ۱ دیماه، یک شهروند دستفروش کامیارانی به نام” گلمراد عزیزی” متاهل و دارای پنج فرزند بدلیل فقر و بیکاری با حلق‌آویز کردن خویش، به زندگی خود پایان داده است.

روز گذشته ۳ دیماه نیز، یک شهروند دیگر کامیاران بنام “احمد فیضی” بدلیل فقر و بیکاری خود را در سد زیویه انداخته و خودکشی کرده است. نامبرده متاهل و دارای دو فرزند و ساکن روستای توبره‌ریز حومه کامیاران بوده است.

قابل ذکر است عواملی همچون بیکاری، تورم ، مشکلات اقتصادی و ..دلایل مستقیم خودکشی در کردستان محسوب میشوند و افزایش چشمگیر این آمار نگرانی جدی را در این زمینه را بدنبال داشته است.