بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته قرار بازداشت خبات مفاخری از اعضای جمعیت سبز کردستان که در تاریخ ۶ شهریور توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده بود برای پنجمین بار تمدید شده است.

این فعال محیط زیست کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قرار دارد و در این مدت تنها ۳ بار تماس چند دقیقه‌ایی با خانواده‌اش داشته است.

 وی در ۶ شهریور توسط نیروهای امنيتى وابسته به اداره اطلاعات شهر سنندج در منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد. گفته می‌شود بازداشت این عضو جمعیت سبز کردستان با ضرب و شتم همراه بوده و نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل خانوادگی وی، تعدادی از وسایل شخصی و تعدادی از وسایل شخصی و موبایل اعضای خانواده را نيز با خود برده‌اند.