از سرنوشت محمد هوشنگی، فعال کرد که در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۰ در جریان موج گسترده بازداشت فعالان کرد توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شد، همچنان اطلاعی در دست نیست. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه ۸۱ رمضان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل و از آن زمان  تاکنون از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم شده است.

یکی از نزدیکان این فعال بازداشتی در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان از ادامه بی‌خبری از سرنوشت این فعال کرد خبر داد: «خانواده محمد هوشنگی تا ۴ ماه از سرنوشت فرزندشان هیچ اطلاعی نداشتند و در این مدت نیز اعضای خانواده یک بار توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جوانرود احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.»

به گفته این منبع اوایل خرداد ماه خانواده پس از اطلاع از انتقال فرزندشان به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان المهدی به این نهاد نظامی-امنیتی در ارومیه مراجعه کرده و پس از ۴ ماه آنها مسئولیت بازداشت وی را پذیرفتند: «در پادگان المهدی به خانواده‌ اعلام کردند که وی کماکان تحت بازجویی است و تا ماه آینده امکان ملاقات و تماس با وی وجود ندارد. بازجویان امنیتی اتهام وی را عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد اعلام کرده و قرار بازداشت وی نیز مدتی پیش برای ششمین بار تمدید شد.»

محمد هوشنگی، فعال کرد اهل جوانرود در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تهران بازداشت و پس از مدتی به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد. بازداشتگاه ۸۱ رمضان تحت نظر حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود و بر اساس تحقیقات شبکه حقوق بشر کردستان یکی از سه بازداشتگاه‌ امنیتی-نظامی است که در پادگان المهدی ارومیه قرار دارد.