بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، آرام ساعدموچشی، فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت کردستان سبز روز دوشنبه ۱۵ اسفند توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.

وی چند ساعت پس از بازداشت در یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش از بازداشت و نگهداری خود در یک بازداشت امنیتی در سنندج خبر داده است.