از سرنوشت وریشه مرادی با کد سازمانی «جوانا سنه» از اعضای جامعه زنان شرق کردستان ( کژار) که حدود ۲ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز ۱۰ مرداد، وریشه مرادی از اعضای کژار در ورودی شهر سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات با خشونت بازداشت شده است.

خانواده این فعال سیاسی در ۵۵ روز گذشته بارها به نهادهای امنیتی و دادگاه سنندج مراجعه کرده‌اند اما تاکنون هیچ پاسخی در خصوص سرنوشت وی به آنان داده نشده است.

گفته می‌شود وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل و پس از چند روز به یک بازداشتگاه امنیتی در تهران انتقال یافته است.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان، کژار، امروز ۴ مهر با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت این عضو خود در زمان انجام فعالیت «سیاسی و سازماندهی زنان» در کردستان خبر داده و از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته است در خصوص «ناپدیدسازی قهری» و «سناریوسازی نهادهای امنیتی» علیه او سکوت نکنند.