صبح سه‌شنبه ۲۴ بهمن، حسین ساعدموچشی، شهروند اهل شهر موچش در منزل خانوادگی خود در این شهر توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صبح امروز ماموران سازمان اطلاعات سپاه در شهر موچش با یورش به منزل خانوادگی این شهروند، بدون ارائه حکم قضایی او را بازداشت کردند.

از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه این شهروند تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.