یک منبع اگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت « ظهر امروز سه شنبه ۲۲ دی‌ماه ۶ زندانی محکوم به قصاص در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده‌اند. »

به گفته‌ی این منبع « به دلیل قطعی تلفن بند هویت زندانیان تاکنون مشخص نشده است. پیشتر نیز در طی یک ماه گذشته شش زندانی متهم به جرایم مواد مخدری در زندان مرکزی ارومیه در دو نوبت اعدام شده بودند. »