سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست که باید بی‌درنگ برنامه اجرای حکم اعدام صابر شیخ‌ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی کرد را متوقف کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که این دو مرد جوان صبح روز دوشنبه به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند و بیم ‍آن می‌رود که مقامات قصد دارند آنها را روز سه شنبه اعدام کنند.
عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سیاسی را پس از یک «روند قضایی به شدت ناعادلانه» دانسته و تاکید کرده که این حکم بر اساس «اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدرفتاری» صادر شده است. در ادامه بیانیه آمده است که این دو زندانی سیاسی همواره اتهامات مبنی بر همکاری با حزب کومله و دست داشتن در یک عملیات بمبگذاری در مهاباد در شهریور سال ۱۳۸۹ را قویا‍ً رد کرده‌اند. همچنین ‌مقامات قضایی تا به امروز به شکایات صابر شیخ‌ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده درباره عدم دسترسی به وکیل و تحمل شکنجه در دوران بازداشت توجهی نکرده‌اند.
عفو بین‌الملل اجرای حکم اعدام این دو جوان را «انکار محض عدالت و نقض فاجعه‌بار و غیرقابل جبران حق حیات» خوانده است.
عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است که حکم محکومیت و مجازات اعدام صابر شیخ‌ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده را بی‌درنگ لغو کنند و زمینه محاکمه منصفانه ‌آن‌ها را، بدون توسل به اعترافات اجباری و مجازات اعدام، فراهم آورند.