ساعاتی پیش دست‌کم سه زندانی به نام‌های سعید گراوند، صمد گرواند و شهاب منصوری‌نسب که پیشتر در یک پرونده مشترک به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. به دنبال انتشار خطر اجرای حکم این زندانیان جمعی از خانواده‌های آنها در مقابل زندان قزلحصار کرج تجمع کرده‌اند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۳ زندانی محکوم به اعدام اهل کوهدشت استان لرستان به نام‌های سعید گراوند، صمد گرواند و شهاب منصوری‌نسب که به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند برای اجرای حکم از واحد یک زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شدند.

این سه زندانی حدود ۴ سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

از ساعاتی پیش جمعی از خانواده این زندانیان در مقابل زندان قزلحصار کرج دست به تجمع کرده‌اند و خواستار حمایت مردم برای توقف اجرای حکم اعدام عزیزانشان شدند.