بامداد امروز چهارشنبه ۲۴ آبان، حکم اعدام دو زندانی به نام‌های باقر محمدی گرواند اهل کوهدشت استان لرستان و نظیر محمد، تبعه افغانستان که پیشتر به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این دو زندانی روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل و بامداد امروز حکم هر دو زندانی به اجرا درآمد.

باقر محمدی گرواند، ۴۰ ساله اهل شهرستان کوهدست استان لرستان در سال ۱۳۹۳ به اتهامات «مربوط به مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

نظیر محمد، تبعه افغانستان نیز پیشتر به همین اتهام بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.