امروز پنج شنبه، ۴ بهمن ماه، کارگران شهرداری مریوان برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بنابه گزارش های ارسالی به شبکه حقوق بشر کردستان، جمعی از کارگران شهرداری مریوان برای چهارمین روز متوالی با حرکت نمادین پهن کردن سفره خالی در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه و وصول عیدی و اضافه کاری سال‌های ۹۵ تا ۹۷ در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.
یکی از کارگران شرکت کننده در این اعتراض به شبکه حقوق بشر کردستان اظهار داشت که با توجه به تورم موجود و عدم پرداخت حقوق معوقه، وضعیت معیشتی کارگران شهرداری مریوان به شدت بحرانی است. وی در ادامه افزود که طی ده ماه گذشته تنها چهار میلیون تومان به آنها پرداخت شده است و علیرغم اعتراضات گسترده کارگران، مسئولین شهرداری مریوان و همچنین استانداری کُردستان تاکنون اقدامی در جهت رسیدگی به درخواست‌های آنها نکرده اند. این اعتراضات از روز دوشنبه اول بهمن ماه شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
گفتنی است در دی ماه سال گذشته نیز این کارگران با تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شهرداری مریوان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده بودند.