بر طبق اطلاعات بدست آمده از چندین منبع موثق، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در طی چند ماهه گذشته فعالیتهای سایبری خوش را در شبکه‌های اجتماعی مجازی تشدید کرده است.

یکی از این منابع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفتند:« وزارت اطلاعات در کُردستان برای فعالیت سایبری خویش نیروهای را آموزش داده و در جهت شناسایی شهروندان عادی که اقدام به انتشار مطالب با مضامین سیاسی میکنند، فعالین داخلی و همچنین ارتباط با فعالین سیاسی خارج از کشور آنان را بکار میگیرد. اکثریت این نیروها از اعضای سابق احزاب کُردی میباشند که با گرفتن “امان‌نامه” به داخل برگشته و تحت فشارهای وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه مجبور به همکاری با این نهادهای امنیتی علیه هر گونه فعالیت مخالفین جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیس بوک و تلگرام شده‌اند.»

بنابه گفته این منبع،« اکثریت این افراد با استفاده از عکسهای خصوصی دختران دانشجو که در اینترنت منتشر شده است اقدام به ساخت پروفایلهای جعلی در فیس بوک کرده و عنوان دختری دانشجو و علاقمند به مسایل سیاسی مطالبی را منتشر کرده و برای لیست افرادی که وزارت اطلاعات در اختیار آنها گذشته است، درخواست دوستی میکنند. بعدا با انتشار عکسهای زندانیان سیاسی و نیروهای احزاب مختلف کُرد، خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرده و در فیس بوک فعالین داخلی و فعالین خارج از کشور نفوذ کرده و کلیه فعالیتها آنان را رصد میکنند.»

این منبع در ادامه افزود، « بعد از چندین ماه  یک گروه از این افراد که توانسته‌اند چندین هزار نفر را در لیست دوستان خود وارد بکنند، اقدام به انتشار اخباری کذب در خصوص فعالین شناخته شده‌ی سیاسی خارج از کشور کرده و هواداران احزاب کُردی را علیه همدیگر تحریک میکنند. گروه دیگر نیز تنها به رصد کردن فعالیتهای فعالین سیاسی خارج از کشور کرده و اقدام به شناسایی افرادی که در دنیای مجازی با این افراد در ارتباط هستند، میکنند. بعد از شناسایی شهروندانی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار مطالبی یا مضامین سیاسی میکنند، وزارت اطلاعات اقدام به احضار و گرفتن تعهد از این شهروندان در خصوص عدم تکرار چنین فعالیتهای در اینترنت میکنند.»