صلاح الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی «ارومیه دنگ» که پیشتر به یک سال حبس محکوم شده بود جهت تحمل دوران محکومیت اش بازداشت و به  بند ۱۳ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز یکشنبه ۲ دیماه، این فعال تلگرامی بعد از قطعی شدن محکومیت یک ساله‌ خود در شعبه یک دادگاه تجدید نظر ارومیه در حالی که به مرکز اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه احضار شده بود٬ بازداشت و جهت سپری کردن دوران محکومیت اش به  بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
نامبرده مردادماه امسال به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. بعد از اعتراض وی به حکم صادره، پرونده به شعبه یک دادگاه تجدید نظر ارومیه ارجاع داده شد اما این حکم طی روزهای گذشته عینا تایید شد.
گفتنی است این فعال تلگرامی پیشتر در ۲۲ آذرماه سال گذشته به اتهام «پخش اخبار مربوط به اعتراضات مربوط به آزار جنسی یک دانش‌آموز ۱۳ ساله در ارومیه» و همچنین «تشویق مردم به اغتشاش» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد اما دو هفته بعد با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد. کانال تلگرمی ارومیه دنگ نیز بعد از بازداشت مدیر آن علیر‌غم داشتن مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد، توسط نیروهای امنیتی مسدود شد.
هم‌اکنون علاوه بر صلاح الدین رنجبر٬ یک فعال دیگر تلگرامی به نام فرخ عبدی، مدیر کانال تلگرامی آمانج در حال تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان مرکزی ارومیه است.

ارومیه دنگ