شبکه حقوق بشر کردستان، ۳ اسفند ۱۳۹۷: هاشم حسین‌پناهی، فعال ملی‌ـمذهبی کُرد جهت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج احضار شد.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بعد از صدور کیفرخواست از سوی شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج، جلسه دادگاهی این فعال کُرد قرار است در روز ۱۱ اسفند ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار شود. هاشم حسین‌پناهی که از مسئولین دفتر حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان است با دریافت احضاریه کتبی از برگزاری جلسه دادگاه مطلع شده است.
پیش‌تر در ۲۷ شهریور ماه این فعال ملی‌ـمذهبی کُرد از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. دادگاه ویژه روحانیت شرکت در مراسم ترحیم رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد که در تاریخ ۱۷ شهریور ماه اعدام شد را مصداق تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی دانسته و برای آزادی وی قرار کفالت صادر کرده بود.

تصویر احضاریه