شبکه حقوق بشر کردستان، ۴ خرداد ۱۳۹۸: با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت باسام مرادی، شهروند کامیارانی هنوز اطلاعى از محل نگهدارى و وضعيت وى در دست نيست.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که این شهروند كُرد در تاريخ نهم اردیبهشت ماه بعد از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان کامیاران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.