«آرام زندی» و «سیروان ابراهیمی»، دو فعال کُرد با سپردن وثیقه آزاد شدند. «منت رحمانی» از اعضای انجمن فرهنگی ـ اجتماعی «نوژین» نیز همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می‌برد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته آرام زندی فعال کارگری با سپردن وثیقه صد میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. وی به مدت ۱۱ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قرار داشت و پس از آن به زندان منتقل شده بود.

همچنین سیروان ابراهیمی، از اعضای فرهنگی ـ اجتماعی نوژین که در تاریخ ۵ تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت شده بود پس از سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد. همزمان دادگاه سنندج برای آزادی منت رحمانی دیگر عضو بازداشتی این انجمن قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی صادر کرده است. وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می‌برد.