شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، «ایرج صوفی محمد»، شهروند اهل مهاباد که حدود ۸ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی «علی شیخ‌لو» به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از  طریق عضویت در گروه‌های تندرو مذهبی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاه این شهروند کُرد روز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ ماه بدون حق داشتن وکیل تعیینی برگزار شده بود و امروز صدور این حکم به او در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده است.

آقای صوفی محمد پیشتر در سال ۱۳۹۶ نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به همین اتهام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود. وی پس از اتمام دوران محکومیت در سال ۱۳۹۷ از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بود.