شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که «اکبر گویلی»، فعال مدنی کُرد و از اعضای سابق جمعیت سبز کردستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان( پژاک)» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاهی این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ فرودین‌ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسین سعیدی برگزار و صدور این حکم روز پنج شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه به وی ابلاغ شده است.

اکبر گویلی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۱۶ آذرماه سال گذشته پس از حضور در دادگستری سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. وی پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سنندج منتقل و در اوایل اسفندماه با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

وی پیش از آن یک بار دیگر در تاریخ ۲۹ مرداد ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و در ۱۷ شهریورماه با سپردن قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.