بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته آمانج نیک‌پی از اعضای انجمن سبز چیا از سوی دادگاه انقلاب مریوان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۲ سال حبس محکوم شده است.

وی در تاریخ ۲۴ دی سال گذشته توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در مریوان بازداشت و پس از حدود دو ماه بازداشت با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.