بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، سیامک داودی، شهروند کُرد اهل سنندج از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه این شهروند در تاریخ ۱۵ دی بدون حق داشتن وکیل برگزار و در روزهای گذشته صدور این حکم به وی ابلاغ شده است.

پس از اعتراض وی به این حکم،‌ پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع شده است.

سیامک داودی، ۲۰ ساله اهل سنندج در تاریخ ۱۲ آبان در محل کار خود در میدان نبوت سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. وی به مدت دو هفته بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت.

این شهروند پس از ۸۵ روز بازداشت در تاریخ ۱ بهمن با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.