بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته محمدعبید حقیقیان، کارمند مستعفی دادگستری سنندج به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به ۳ ماه حبس تعزیزی محکوم شده است.

در دادنامه صادره اعلام شده که این حکم به پرداخت ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.

این شهروند در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ از سوی ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس ۲۰ روز با قرار وقیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.