سروه پورمحمدی و ادریس منبری، دو عضو انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی به اتهام «تشکیل یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور» هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صدور این حکم روز گذشته به وکلای این دو فعال مدنی ابلاغ شده است.

ادریس منبری پیشتر در مهر سال‌جاری نیز در یک پرونده دیگر به صورت غیابی از سوی شعبه ١٠٦ دادگاه کیفری دو سنندج به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس در تبعید به زندان دیزل آباد کرمانشاه و ٤٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

ادریس منبری، عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. سروه پورمحمدی دیگر عضو انجمن نوژین نیز در تاریخ ۹ بهمن در حین پیگیری وضعیت تعدادی از اعضای بازداشت شده انجمن نوژین در دادگاه انقلاب سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ادریس منبری در تاریخ ۹ بهمن و سروه پورمحمدی در تاریخ ۲۴ بهمن پس از پایان دوران بازجویی با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شدند.