شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸: فردین عیوضی، شهروند کُرد ساکن روستای “تنگی‌سر” سنندج براى گذراندن حکم پنج سال حبس تعزيرى به زندان مرکزی اين شهر منتقل شد.
این شهروند کُرد در تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ از سوی اداره اطلاعات سنندج بازداشت و بعد از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. وى پس از آن در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى سنندج به “اتهام اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل پنج سال حبس تعزيرى محکوم گرديد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.