یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: « صبح روزجاری ۱۹ اردیبهشت ماه یک یک کارگر اداره برق در خیابان محتشم شهر ارومیه در هنگام تعمیر سیمهای برق به دلیل واژگون شدن جرثقیل او نیز سقوط کرد و به شدت زخمی شده است.»