بنابه گزارشات رسیده بە شبکه حقوق کردستان، روز جمعه سیزدهم مردادماه سه کارگر کُرد در شهر نقده بنامهای ” مسعود طالب پور، سید جلال عزیزیان و سالار مراد پور” اهل روستای “گل سندوس”  در حین تعمیر لوله آب در یک چاه بدلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

به گفته‌ی شاهدان عینی: پس از آنکه کارگر اول دچار گاز گرفتگی میشود دو کارگر دیگر نیز برای نجات او داخل چاه میروند اما بدلیل گاز شدید واقع در چاه آن دو نیز نهایتا جان خود را از دست میدهند.

همچنین روز شنبه ۱۴ مردادماە یک کارگر بنام ” تیمور ملایی” در حین جوشکاری، از طبقه دهم ساختمانی در تهران سقوط کرده و جان خویش را از دست داد.
تیمور ملایی ۲۴ ساله ، متهل و دارای یک فرزند و اهل سنندج بودە است.

حوادث ناشی از کار هر ساله موجب مرگ و میر صدها کارگر میگردد. بر طبق گزارش منابع مدافع حقوق کارگری از مجموع یک ملیون و ۴۰۰ هزار کارگر در ایران ، سالانه دو هزار کارگر فوت میکنند و سهم کارگران ساختمانی در این بین ۵۰ درصد بیشتر است.
نبود آموزش و مهارت و وسایل ایمنی و بهداشتی و استانداردهای لازم و تجهیزات کار، عوامل مهم سوانح کاری در ایران محسوب میشود.