شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸: اقبال شعبانی و توفیق محمودی دو فعال کارگری کُرد به اتهام همکاری با “احزاب معاند” به ترتیب به یک سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، جلسه دادگاهی اقبال شعبانی روز ۱۵ اردیبهشت ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه صدور یک سال حبس تعلیقی به مدت سه سال به وی رسما ابلاغ شده است.

این فعال کارگری روز ۲۹ بهمن ماه سال گذشته در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ۲۵ روز با سپردن قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده بود.

توفیق محمودی هم روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته در محل کارش در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بعد از ۴۵ روز بازداشت در بازداشتگاه در اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شد و روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه بعد از برگزاری جلسه دادگاه با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.