شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، روز گذشته ۱ آبان، مریم صادقی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت این فعال کارگری اقدام به بازرسی منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی او کرده‌اند.

از محل نگهداری و اتهام مطرح شده علیه مریم صادقی تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.