شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است امروز دوشنبه ۱۱ بهمن جبار دوستی، معلم بازنشسته و از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان هنگام خروج از منزل جهت شرکت در تجمع اعتراضی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

روز گذشته نیز شعبان محمدی یکی دیگر از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

برای سومین روز پیاپی همزمان با دیگر شهرهای ایران معلمان مریوانی با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار آزادی معلمان زندانی و رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود شدند.